B4F B4F
Choose your language


JEDNORÁZOVÁ CENOVÁ OPTIMALIZACE, "JEDNORÁZOVKA"

Produkty: Technické plyny, Odpady (prodej/nákup služby), Mobilní a datové služby,...

1. Podrobná analýza:

Zanalyzujeme Vaše současné ceny i obch. podmínky a porovnáme je s možnostmi na trhu, zároveň určíme potenciál úspory. Je- li pro Vás potenciál zajímavý, plácneme si na spolupráci, stanovíme si minimální cíle (ukazatele úspěchu) a pokračujeme ve spolupráci k bodu 2.

2. Nákupní taktika:

Na společné schůzce definujeme způsoby a cesty vedoucí k dosažení definovaných cílů. 

3. Jednání se souč. dodavatelem o úpravě cen a  smluvních podmínek:

Postupujeme dle dohodnuté taktiky v jednáních a to buď koučováním Vás, nebo s Vaší delegací sami s plnou mocí u jednotlivých dodavatelů. 

4. Podpis nové smlouvy se souč. dodavatelem:

Vyjednané ceny a podmínky promítneme do smluv a předložíme Vám ke schválení. Podpisem nových cen a podmínek a hlavně společným kroky v rámci obchodního případu Vám předáváme i naše jedinečné nákupní know how. 

Příklady jednorázových ročních úspor na cenách Technických plynů:

Příklady jednorázových úspor na cenách výkupu železa:
B4F (c) B4F - www.b4f.cz / Business for future / Copyright by B4F / Design: www.karelkulisek.cz