B4F B4F
Choose your language


CENOVÝ MANAGEMENT:

Produkty: EE, ZP, Technické plyny, Odpady (prodej/nákup služby), Ocel, Plechy, Mobilní a datové služby, Obaly, Pojištění,...

1. Podrobná analýza:

Náš tým analytiků zanalyzuje výchozí stav - Vaše současné ceny i obch. podmínky a porovnáme je s možnostmi na trhu. Následně určíme potenciál úspory a navrhneme jednotlivé nákupní produktové strategie se záměrem trvalé udržitelnosti nejnižších cen. 

2. Nákupní strategie:

Na společné zahajovací schůzce definujeme strategii nákupu, jeho cíle a priority na jednotlivá období. Dále definujeme společně taktiku napasovanou na jednotlivé produkty a jejich dodavatele. Určíme si systém reportingu a pravidelných prezentací výsledků naší práce. 

3. Tendry, výběrová řízení, jednání se souč. i novými dodavateli:

Vyhlašování tendrů, výběrových řízení, jednání dle předem dohodnuté a odsouhlasené a to na základě Vámi udělené plné mocí. 

4. Podpis nových smluv, prolongací s dodavateli:

Strategií nákupu vyjednané ceny a podmínky průběžně promítáme do smluv a předlkládáme Vám k podpisu. Stáváme se tak součástí Vašeho nákupního týmu, nebo ho plně nahrazujeme. Pro nás hovoří jistota nezávislosti, bezkorupčního jednání a 8-letých zkušeností promítnutých do našejho nákupního know how, neb naše odměna je 100% závislá na našem úspěchu = Vašich nejnižších cenách a nejlepších smluvních podmínkách na trhu.

Příklady trvalých úspor na cenách el. energie a zemního plynu:
B4F (c) B4F - www.b4f.cz / Business for future / Copyright by B4F / Design: www.karelkulisek.cz