B4F B4F
Choose your language


ENERGIA - LED technológia

Spolupracujeme s 8 dodávateľmi LED osvetlenia, ktorí sú preverení a vyskúšaní. Na základe Vášho zadania Vám spracujeme ponuku formou projektu a vyberieme toho najvhodnejšieho.  Vieme do projektu zahrnúť aj financovanie formou EPC - Energy Performance Contracting, projekt je splácaný z peňazí, ktoré mesačne šetríte na el. energii. 

VY ZADÁTE -> MY VYBERIEME DODÁVATEĽA, SPOČÍTAME NÁVRATNOSŤ A SPRACUJEME DO PROJEKTU -> VY SCHVÁLITE -> MY REALIZUJEME, ZARIADIME FINANCOVANIE A ZNÍŽENIE ZÁLOH U VÁŠHO DODÁVATEĽA -> VY SI UŽÍVATE NOVÉ A PRITOM FINANČNE EFEKTÍVNEJŠIE OSVETLENIE - ŠETRÍTE PENIAZE

TECHNICKÉ PLYNY - AIR TECHNOLÓGIA

Okrem "Nezávislých zásobníkov" je ešte jedna možnosť, ako byť nezávislý na dodávateľovi tech. plynov a tou je zatiaľ iba u dusíka - GENERÁTOR DUSÍKA - dnes najlacnejší variant nákupu dusíka - úspory na spotrebe sú zásadné - dodávateľom sa stávate vy sami, nie cisterna, alebo fľaše/zväzky vášho súčasného dodávateľa.

VY ZADÁTE -> MY VYBERIEME DODÁVATEĽA, SPOČÍTAME NÁVRATNOSŤ A SPRACUJEME DO PROJEKTU -> VY SCHVÁLITE -> MY REALIZUJEME, ZARIADIME FINANCOVANIE,  DOTÁCIE  -> VY UŽÍVATE NOVÚ A FINANČNE EFEKTÍVNEJŠIU TECHNOLÓGIU - ŠETRÍTE PENIAZE
B4F (c) B4F - www.b4f.cz / Business for future / Copyright by B4F / Design: www.karelkulisek.cz